Potrzeba-i-motywacja-w-życiu-każdego-człowieka

www.ceo.org.pl

Potrzeba i motywacja w życiu każdego człowieka, nie tylko człowieka biznesu. Motywacja jest procesem działania w celu uzyskania czegoś. Możemy więc śmiało zastąpić słowo motywacja innym określeniem, a mianowicie zaspokojenie potrzeby.

Nie wiem czy zastanawiasz się, co kieruje Twoim postępowaniem. Dlaczego szukasz ciągle nowej drogi dla siebie, nowego otoczenia, nowego środowiska? Tym problemem zajmowało i zajmuje się wielu naukowców.

Jedną z teorii na temat systemu motywacyjnego człowieka, przedstawił amerykański uczony Abraham Maslow. Usystematyzował on ludzkie potrzeby według hierarchii i przedstawił graficznie za pomocą piramidy. Ludzkie potrzeby zaspokajane są stopniowo. Najpierw każdy musi zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, aby stawiać przed sobą większe cele i większe aspiracje.

W pierwszej kolejności zaspokaja potrzeby fizjologiczne, czyli zaspokaja głód, pragnienie, możliwość oddychania, sen, biologiczne funkcjonowanie organizmu, kontakty seksualne i inne potrzeby niezbędne do przetrwania. Następnie zaspokajane są potrzeby bezpieczeństwa, czyli zabezpieczenie przed chorobą, bezrobociem, zapewnienie stabilizacji, ochrony życia, porządku, sprawiedliwości i wyeliminowanie zagrożeń. Jeśli zaspokojone są potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa człowiek dąży do zaspokojenia potrzeby przynależności, czyli nawiązuje bliskie kontakty z innymi ludźmi, nawiązuje przyjaźnie, zaspokaja potrzebę bycia kochanym i akceptowanym, chętnie przynależy do jakiejś grupy, elity. Kolejną w hierarchii jest potrzeba uznania i szacunku we własnych oczach i oczach innych ludzi. To potrzeba osiągnięcia sukcesu, prestiżu, znaczenia. Największą w hierarchii potrzeb jest potrzeba samorealizacji, czyli potrzeba rozwijania siebie i swoich zdolności, talentów, zainteresowań, rozwoju duchowego.

Zaspokojenie tych potrzeb pozwala wzmocnić poczucie własnej wartości. W tym też  obszarze poszukujemy doznań estetycznych. To właśnie te potrzeby, które są związane z wykorzystaniem własnego potencjału i osiągnięciem życiowych celów dają poczucie pełnej satysfakcji.

Okazuje się, że potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa ,czyli  tzw. potrzeby pierwszego rzędu, warunkują chęć zaspokajania pozostałych potrzeb oraz w głównej mierze decydują o zachowaniu człowieka. Dopóki dąży on do zaspokojenia tych potrzeb, są one dla niego motywatorami danych działań. Zaspokojenie tych potrzeb sprawia, że tracą one charakter motywacyjny.  Gdy człowiek ma co jeść, w co się ubrać, ma gdzie spać , ma stabilizacje finansową i brak mu innych zagrożeń, to wtedy pojawia się chęć przynależności do danej grupy, założenia rodziny itd.

Potrzeby: przynależności , uznania i samorealizacji , to tak zwane potrzeby wyższego rzędu. W tym przypadku zaspokojenie tych potrzeb nie powoduje ich zaniku, lecz wręcz przeciwnie , człowiek odczuwa je jako przyjemne i będzie dążył do ich wzmacniania. Struktura występowania określonych potrzeb związana jest z osobowością człowieka. Wraz z rozwojem osobowości, zauważa się większą motywację do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu.

Piramida potrzeb Maslowa przedstawia w prosty sposób proces  rozwoju człowieka na bazie zaspokajania jego potrzeb. Warto wiedzieć co kieruje człowiekiem, a więc i Tobą,  w danym momencie i co motywuje do dalszego działania. Istotne jest, abyś uświadomił sobie i kontrolował swój system motywacyjny, który pozwoli na osiągnięcie sukcesu ( w pracy, w biznesie, w szkole, na uczelni czy w innej dziedzinie).

Ty znasz swój potencjał i sam kreujesz swoją przyszłość.

Podziel się swoimi przemyśleniami na temat tego artykułu.